jeudi 20 octobre 2011

Yougens APROSIFA ak telesant Mobil la pap janm bliyew.
Yougens te tonbe anba bal asasen jou ki te dimanch 9 oktob la.
Li te etidyan fakilte syans imen. Li te komedyen tou.

lundi 3 octobre 2011

Production: Accès-Médias

AVI


GWOUP MEDIALTERNATF


Nan tèt kole

 Ak

 APROSIFA


AP òganize yon seyans pwojeksyon fim dokimantè “Goudougoudou”, Pieter Van Ecke ak Fabrizio Scapin fèk reyalize.

Aktivite sa a ap fèt jou kap mèkredi 5 otòb la a 6 zè nan aswè anba tonèl APROSIFA.

Se premye fwa Ayisyen ap wè fim sa a ki fèt sou tranbleman tè 12 janvye a an Ayiti.

De reyalizatè yo ap la. N ap gen posibilite koze ak yo.

Nou konte sou prezans tout moun k ap viv nan Kafoufèy. Fè pawòl la mache.

Harry Jean

mercredi 28 septembre 2011

Prise de vue a APROSIFA ,le 28/09/11
Prise de vue a APROSIFA,le 28/09/11

Kotem gad

Kotem gad

Kote tras zwazo
fe souple?
kote rel lanme
rive souple?

Zegwi lanme deranje
Bo zon lwes
Fil rev yo kase
tout fe yon sel bo

Prentan ale fe wout li
se je soley,se levantay
ki fem we sa

Priye ak kantik
Pral fe fet

deye chak pwen final
Se zetwal
ki gen migren

Deye chak pwen itrema
se fanm ansent
kap bay lavi

Tanbou kreve
nan pla men chante
lesperans gaye nan kwen
Popye lanati
Let ak chif kreve Nan sevo plimeyank.


Ecrit par       :Alexis Claudy
Le                 :28/09/11
e-mail           :alexisclaudy64@yahoo.fr                 

mardi 27 septembre 2011

AYITI

Depi 1804 nou te libere
Men ak lespri egoyis nou toujou an chene
Nou  chita la n ap tann lot moun pou nou delivre
Nou bliye si se men  nan men pou n mache pou n fe inite

Tout sak kap di Ayiti pap peri
Se menm yo menm nan kap maniganse pou li mouri
Yo fe konplo pou Ayiti pa janm avanse
Epi se yo menm kap preche fratenite

O!a la bel bagay si Ayiti ta pwogrese
Gen jistis,edikasyon,sekirite ak sante
Tout pitit li yo tap rel
Ayiti nou renmenw anpil!nou pap kitew tonbe!

Ecrit par:Crepin Olodreche
le           :27/09/11
email      :coldreche@yahoo.fr
tel           :31949318

mercredi 21 septembre 2011

Dega lapli 19 ak 20 oktob la.

Lapli ki te tonbe sou kek rejyon nan komin potoprens la 19 ak 20 oktob pase a te lakoz kek pwoblem nan kafoufey. Anpil wout te sibi domaj,akoz dlo ki te desann ak anpil fatra. Ri prevots ki se wout ki pase devan legliz karidad la te enpratikab,se yon wout ki nan konstwiksyon,dlo a tesann ak tout ranble ki te nan wout la.

mercredi 14 septembre 2011

Yon gwoup jen kap travay pou reyalize yon eskilti an tol,nan atelye a APROSIFA a,nan kafou- fey.
Un groupe de jeunes artistes de la zone de Carrefour-feuilles réalisant un tableau collectif dans le cadre des activités du symposium international sur la culture Hip hop le jeudi 8 septembre 2011. Ces jeunes font parti de l'atelier de peinture et de dessin de l'APROSIFA.

mercredi 20 juillet 2011

Un an Déjà

Un an déjà, depuis que l’Unité Mobile de Télécommunication Multimédia du groupe MEDIALTERNATIF fait un va et vient quotidien à travers 6 espaces de la zone métropolitaine de Port au prince. Aujourd’hui, nous sommes à un carrefour d’évaluation et de nouvelles mesures sont adoptées par le Conseil d’administration du GM (Groupe Medialternatif). Nous allons concentrer nos activités dans trois communes. Port au prince, la capitale haïtienne, Tabarre et Carrefour à partir du mois d’août 2011. Nous avons construit trois nouveaux blogs pour continuer notre travail d’accompagnement des jeunes.
Les trois espaces retenus sont : l’APROSIFA, Carrefour feuille, la Bibliothèque Justin Lherisson, Carrefour et le camp Tabarre Issa. Les jeunes qui nous fréquentaient au GARR et au camp ACRA, ne seront pas abandonnés, ils seront orientés au Télécentre des Jeunes sis à Delmas 51 au # 6. L’équipe d’animation sera toujours disponible pour les accompagner.